O nas

 

Wydawnictwo Ipso Facto jest częścią Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej.

Siedziba wydawnictwa mieści się w centrum Kielc przy ul. Duża 21.

Jesteśmy wydawcami głównie literatury naukowej i popularnonaukowej, w tym recenzowanego czasopisma naukowego „Ipso Facto”.

Na łamach czasopisma zamieszczane są artykuły, recenzje i inne materiały obejmujące swym zakresem takie obszary wiedzy, jak: ekonomia, administracja, bezpieczeństwo, prawo, finanse, zarządzanie, pedagogika.

Prace przedstawione przez autorów wydawane są w języku polskim i językach kongresowych. Pismo ukazuje się dwa razy w roku. Redakcja stara się czuwać nad merytoryczną stroną pisma, jednak za treści artykułów odpowiadają ich Autorzy. W związku z tym Wydawca ani Rada Naukowa nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.

Jesteśmy otwarci na współpracę nie tylko z pracownikami naukowymi, wykładowcami uczelni wyższych, ale również z nauczycielami, którzy w trakcie awansu zawodowego pragną rozwijać swoje umiejętności i dzielić się swoją wiedzą, oraz z innymi twórcami chcącymi publikować swój dorobek literacki – bajki, wiersze, opowiadania – w przyjaznym wydawnictwie.

Nasze publikacje obejmują książki w wersji drukowanej oraz w formatach audiobookowych i e-bookowych. Publikacje opatrujemy numerami ISBN i ISSN.