Biblioteka Ipso Facto mieści się w Wydawnictwie Ipso Facto i oferuje wypożyczanie książek, czasopism, publikacji multimedialnych uczniom, nauczycielom, wykładowcom, studentom i pracownikom placówek, fundacji, stowarzyszeń i organizacji wchodzących w skład Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnego oraz Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej. Stale poszerza swój księgozbiór i jest otwarta na sugestie czytelników, by móc zaspokoić potrzeby czytelnicze wszystkich odwiedzających ją miłośników książek.

Academica

Świętokrzyska Szkoła Wyższa przystąpiła w tym roku  do wypożyczalni międzybibliotecznej Academica, która umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki  Narodowej.

Studenci  mogą korzystać ze zbiorów cyfrowych biblioteki tj. literatura naukowa i popularnonaukowa, książki, czasopisma, artykuły oraz podręczniki akademickie. Korzystanie z nich jest możliwe poprzez wyszukiwarkę na stronie internetowej a także w katalogu. Istnieje możliwość rezerwacji publikacji na wybranym terminalu w danej instytucji.

Uczelnia  należy do grona uczelni wyższych, która ma dostęp do najnowszych  publikacji z różnych dziedzin i dostępnych kierunków. Zasoby biblioteczne i publikacje znajdujące się w systemie pozwalają studentom poszerzyć wiedzę a także pomogą przygotować prace licencjackie i magisterskie.

Wirtualna Biblioteka Nauki

Świętokrzyska Szkoła Wyższa przystąpiła do programu  Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN) finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) , która zapewnia dostęp instytucjom akademickim i naukowym do światowych zasobów wiedzy a także umożliwia ich archiwizację.

Z biblioteki mogą korzystać zarejestrowani użytkownicy, którzy mają dostęp do światowych wydawnictw naukowych w ramach licencji naukowych Elsevier, Springer i Wiley. W bibliotece dostępne są czasopisma Science i Nature oraz  platforma Ebsco.

Uczelnia  ma dostęp  w ramach licencji krajowych do elektronicznych książek, baz danych czasopism oraz publikacji w wersji elektronicznej pochodzących od różnych wydawców.

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00.