Czasopismo naukowe „Ipso Facto” jest nowo powstałym czasopismem, publikującym artykuły, monografie, analizy i raporty dotyczące różnych obszarów tematycznych: ekonomii, przedsiębiorczości, pedagogiki, psychologii, pozostałych nauk społecznych i humanistycznych. Współpracujemy z naukowcami, wykładowcami, nauczycielami, studentami. Oferujemy możliwość publikowania wszystkim osobom chcącym dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Ze względu na półroczny cykl recenzyjno-redakcyjny czas oczekiwania na przyjęcie artykułu wynosi od 3 do 12 miesięcy.

Czasopismo wydawane jest w formie elektronicznej.

Zgodnie z aktualną liczbą czasopism punktowanych MNiSW za publikację naukową w Ipso Facto przysługuje 5 punktów.

Prowadzimy nabór ciągły artykułów.

 

Pierwszy numer Ipso Facto już dostępny.

 

 

Nabór artykułów ang-pol (English)