Wydawnictwo Ipso Facto
ul. Sienkiewicza 19, 25-007 Kielce
telefon: 535 025 423
wydawnictwo@konsorcjum.edu.pl