Wydawnictwo Ipso Facto
ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce
telefon: 535 025 423
wydawnictwo@konsorcjum.edu.pl