Adrian Lipa, Holistyczne podejście do przedsiębiorczości

Holistyczne podejście do przedsiębiorczości

 

Nakładem Wydawnictwa Ipso Facto ukazała się autorska książka założyciela Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnego – Adriana Lipy – pt. „Holistyczne podejście do przedsiębiorczości”.
Książka będzie dostępna również w formatach: pdf, e-pub i audio.

„Przedsiębiorczość w ujęciu holistycznym jest kategorią moralną. Termin ten, choć nie jest nowy, to współcześnie ma zgoła inne znaczenie niż dawniej. Zawiera w sobie elementy inkluzji w biznesie i prezentuje rolę menedżera w tworzeniu etycznego zespołu pracowników. We współpracy lidera z ludźmi ważnym aspektem jest postrzeganie pracowników jako podmiotu organizacji. Ludzie stający się przedsiębiorcami powinni mieć na uwadze, iż każde działanie mające na celu osiągnięcie zysku powinno być wykonane w harmonii i zgodzie z naturą. Stąd nowa, dotychczas nieprzedstawiana definicja holistycznego podejścia do przedsiębiorczości, która zakłada wszystkie ważne aspekty tej nauki, łącząc ze sobą tak wiele wątków: ekonomicznych, socjologicznych, psychologicznych, etycznych i religijnych. To wszystko pozwala nam spojrzeć na temat przedsiębiorczości w nieco szerszej perspektywie i daje możliwości do przeprowadzania coraz to nowszych badań naukowych tej dyscypliny. Mam nadzieję, że moja książka zachęci Was do podjęcia dyskursu na temat przedsiębiorczości w ujęciu holistycznym i przyczyni się do powstania ciekawych prac”.