Prof. dr hab. Bożena Muchacka

Prof. dr hab. Andrzej Pawlik

Prof. dr hab. Barbara Skałbania

Prof. dr hab. Ireneusz Świtała

Dr Aleksandra Aszkiełowicz

Dr Łukasz Domański

Dr Paweł Dziekański

Dr Marek Enerlich

Dr Magdalena Grochulska

Dr Elena Karpuszenko