Redaktor statystyki – dr Paweł Dziekański

Recenzenci:

Magdalena KOZŁOWSKA

Katarzyna LIPA

Barbara LUŚCIŃSKA

Małgorzata MIŚKIEWICZ

Marzena PIWOWARCZYK

Marta SŁOMKA

Maria SZAFRAŃSKA

Ewa SZWED

Ewa WĄSOWICZ

Danuta ŻYŁA