Adrian Lipa, Holistyczne podejście do przedsiębiorczości

Holistyczne podejście do przedsiębiorczości