Monografia zawiera dojrzałą i oryginalną myśl autora, jest solidnie oparta na starannie wyselekcjonowanej literaturze przedmiotu, posiada rzetelnie sformułowane założenia metodyczne i konstrukcyjne. Jej praktyczny wymiar wzbogacony jest przez szerokie spektrum doświadczeń zawodowych i życiowych autora publikacji – znanego przedsiębiorcę. Opracowanie zawiera walor poszerzenia wiedzy i może stanowić źródło wiedzy dla studentów, uczestników studiów podyplomowych i doktoranckich, a także wszystkich zainteresowanych rozwojem regionalnym na poziomie krajowym i Unii Europejskiej.

dr hab. Andrzej Pawlik, profesor UJK dr Paweł Dziekański